Διόρθωση Δεδομένων

Μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να ενημερώσετε τα στοιχεία σας εάν δεν είναι ακριβή.

  • Επεξεργαστείτε τον λογαριασμό σας
  • Αλλαξε κωδικό
  • Διεύθυνση

Φορητότητα δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να λάβετε όλα τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε για μια καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.


 

Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ζητήσετε μια αναφορά που θα περιέχει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που αποθηκεύουμε στον ιστότοπό μας.


 

Δικαίωμα στη λήθη

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τοv ιστότοπό μα;. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διαδικασία θα διαγράψει τον λογαριασμό σας, επομένως δεν θα μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση ή να τον επαναχρησιμοποιήσετε.

Αίτημα